Koraput Farmers Association

Contact Us

Contact Us

REGISTERED OFFICE: KORAPUT FARMERS’ ASSOCIATION, (KFA) At – Goutam Nagar, 1st lane Po – Koraput, Dist – Koraput. Odisha. 764020 Tel: 91 6852 252849 E-mail: kfakoraput@gmail.com
BRANCH OFFICE: KORAPUT FARMERS’ ASSOCIATION, (KFA) At/Po – PATRI, Via – Papadahandi, Dist – Nabarangpur. Odisha. 764071 E-mail: kfakoraput@gmail.com

Message us